رشته برق قدرت

عنوان :

بهبود کیفیت توان شبکه توزیع ناحیه 3 یزد

استاد راهنما:

دکتر محمد صادقی

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

حامد قاسمعلیان

زمان:

98/6/17 ساعت 16

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس