رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی حساسیت تأثیرات کنترل اتوماتیک و از راه دور بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهرک صنعتی جهان آباد

استاد راهنما:

دکتر علیرضا انتظاری

استاد مشاور:

دکتر مهدی دهقانی

دانشجو:

محمد نوری

زمان:

98/6/21 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس