رشته زیست

عنوان:

بررسی پلی مورفیسم c.457T>G در ژن THBD در 80 بیمار مبتلا به سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو:

اعظم فلاحیان فیروزآبادی

زمان:

سه شنبه 98/11/15 ساعت : 10

مکان : سالن کنفرانس