رشته مشاوره خانواده

عنوان:

پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ناگویی هیجانی و سبک های مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت در شهر یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

فاطمه رئوف یگانه

زمان:

سه شنبه 98/11/8 ساعت 13

مکان:

سالن کنفرانس