رشته :

زیست

عنوان :

بررسی پلی مورفیسم Q<R192 در ژن PON1 در 80 بیمار مبتلا به سقط مکرر مراجعه کننده به مرکز ژنتیک میبد

استاد راهنما:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

اعظم فلاح یخدانی

زمان:

سه شنبه 98/11/15 ساعت : 9

مکان:

سالن کنفرانس