رشته مشاوره خانواده

عنوان:

بررسی رابطه بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری و شادکامی دانش آموزان مقطع ابتدایی تحت پوشش بهزیستی

استاد راهنما:

آقای دکتر علی جعفری ندوشن

استاد مشاور: –

دانشجو:

محبوبه دهقانی اشکذری

زمان:

دوشنبه 98/11/7 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس