رشته : زیست

عنوان:

تولید بیوسورفاکتانت توسط باکترهای اسید لاکتیک بومی جدا شده از محصولات لبنی سنتی

استاد راهنما:

دکتر ملیحه شکوه فرد

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

سمیرا حباب

زمان:

سه شنبه 98/11/15 ساعت 15:30

مکان:

سالن کنفرانس