جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/11/21 ساعت 15

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی تأثیر اضافه شدن نیروگاه های فتوولتائیک یک تا 5 کیلو وات خانگی بر میزان افت ولتاژ و تلفات شبکه فشار ضعیف

استاد راهنما:

دکتر مهدی دهقانی اشکذری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا انتظاری

دانشجو:

علیرضا رعیت

زمان:

98/11/21 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس خلیج فارس