جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/23 ساعت 10:30

رشته مشاوره

عنوان:

جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از شیر خام شتر تک کوهانه شهرستان طبس و بررسی خصوصیات تکنولوژی آن ها

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا یاسایی

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد کاظمی

دانشجو:

وحیده منتظری

زمان:

جمعه 97/6/23 ساعت 10:30

مکان:

سالن کنفرانس