جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 15

رشته مشاوره

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و خود کارآمدی ادراک شده تحصیلی با سلامت روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه یک یزد

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:-

دانشجو:

عباسعلی دشتی

زمان:

یکشنبه 97/6/20 ساعت 15

مکان:

سالن کنفرانس