جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/20 ساعت 14

رشته مشاوره

عنوان:

اثربخشی سبک تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر پایه پنجم مدارس زارچ

استاد راهنما:

دکتر حجت دمیری

استاد مشاور:

دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

عباسعلی دهستانی

زمان:

یکشنبه 97/6/20 ساعت 14

مکان:

سالن کنفرانس