جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/19 ساعت 8:30

رشته مشاوره

عنوان:

پیش بینی شادکامی بر اساس هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی در مادران دارای پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر بالای 15 سال شهر بافق

استاد راهنما:

دکتر هادی کریمی عقدا

دانشجو:

بهاره السادات حسینی مبارکه

زمان:

دوشنبه 97/6/19 ساعت 8:30

مکان:

سالن کنفرانس