جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/22 ساعت 15:30

رشته سلولی و مولکولی

عنوان:

بررسی امکان تمایز هدفمند سلول های مزانشیمال بافت چربی انسانی به سلول های آلوئولار ریوی تیپ 2

استاد راهنما:

دکتر حسین شاهسوارانی

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

سوسن استیری

زمان:

پنج شنبه 97/6/22 ساعت 15:30

مکان:

سالن کنفرانس