جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 97/6/21 ساعت 13:30

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم VNTR پروموتر ژن IDO با خطر ابتلا به سرطان کولون

استاد راهنما:

دکتر محمدمهدی مغنی باشی منصوریه

استاد مشاور:

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو:

المیرا سهرابی پور

زمان:

چهارشنبه 97/6/21 ساعت 13:30

مکان:

سالن کنفرانس