جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/14 ساعت 15:30

رشته مشاوره خانواده

عنوان :

اثربخشی آموزش شفقت به خود بر ناسازگاری زناشویی و طلاق عاطفی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره یزد

استاد راهنما:

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو:

میلاد مزیدی

زمان :

پنج شنبه 98/6/14 ساعت 15:30

مکان : سالن خلیج فارس