جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مورخ 98/6/20 ساعت 10

رشته مشاوره خانواده

عنوان:

مقایسه سبک های مقابله با استرس و رضایت زناشویی در زنان مبتلا به بیماری اندومتریوز و زنان عادی در شهر یزد

استاد راهنما:

آقای دکتر حجت دمیری

استاد مشاور :

آقای دکتر سیدقاسم حسینی

دانشجو:

فریبا صابری

زمان :

چهارشنبه 98/6/20 ساعت 10

مکان:

سالن خلیج فارس