جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/10 ساعت 11

رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان :

رابطه بین سبک های هویت و ابعاد شخصیت هگزاکو و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

استاد راهنما :

ایمانه افخمی

دانشجو :

فاطمه روستا

زمان :

96/11/10 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس