جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/12 ساعت 10

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

بررسی رابطه بین افسردگی سوگ فرزند، گسست عاطفی و سلامت روانی در میان والدین شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر احمد کلاته ساداتی

دانشجو :

محمدهادی قانع عزآبادی

زمان :

پنج شنبه 96/11/12 ساعت 10

مکان : سالن کنفرانس