جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/11 ساعت 15

رشته برق قدرت

عنوان :

بررسی و شبیه سازی جبران کننده های توان استاتیکی در کوره قوس الکتریکی در فولاد ارفع

استاد راهنما :

علی رضا انتظاری

دانشجو :

محمدحسین امیری عقدایی

زمان :

96/11/11 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس خلیج فارس