جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/11 ساعت 13

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی میزان شیوع پلی مورفیسم های اینترلوکین 6-634 و اینترلوکین 6-174 در بیماران دیابتی تیپ 2 مبتلا به عوارض کلیوی

استاد راهنما :

دکتر سیدمهدی کلانتر

دانشجو:

نازیلا السادات غلمانی

زمان : چهارشنبه 96/11/11 ساعت 13

مکان : سالن کنفرانس