جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/11/8 ساعت 14

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

اثربخشی آموزش فرا شناخت بر اختلال ریضی و اضطراب تحصیلی دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری در پایه ی ششم ابتدایی ناحیه ی یک یزد

استاد راهنما :

دکتر ایمانه افخمی

استاد مشاور :

دکتر حجت دمیری

دانشجو :

محمد برزگر بفروئی

زمان :

96/11/8 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس