جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/16 ساعت 12

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی تأثیر Indole-3-carbaldehyde Aryl)-2,2,2-trilfluoroethyl)-1H-4,2))-1)-2 در زمان های مختلف بر بیان برخی ژن های دخیل در فرآیند نامیرایی (Sox2 OCT4B NANOG KLF2) در رده سلولی NB4 لوسمی پرومیلوستیک حاد

استاد راهنما :

دکتر غلامحسین حسن شاهی

دانشجو :

طلعت زین الدینی

زمان :

پنج شنبه 96/6/16 ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس