جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20

رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی فراوانی پلی مورفیسم (rs 4986938) G/A1730 ژن گیرنده بتا استروژن در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن شیخها

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

رقیه کریمی

زمان :

96/6/20

مکان :

سالن کنفرانس