جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 15

رشته ژنتیک

عنوان :

بررسی متیلاسیون ژن SEPT9 در DNA آزاد استخراج شده پلاسمای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ

استاد راهنما :

دکتر محمدامین کراچیان

استاد مشاور :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

منا شایان

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 15

مکان : سالن کنفرانس