رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی فراوانی پلی مورفیسم (rs4986938)+1830G>A ژن گیرنده بتا استروژن در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن شیخها

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

رقیه کریمی

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 13

مکان :

سالن کنفرانس