جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/20 ساعت 14

رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک

عنوان :

بررسی فراوانی پلی مورفیسم (rs2234693)-397T>C ژن گیرنده آلفا استروژن در مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

استاد راهنما :

دکتر سیدمهدی کلانتر

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

مریم گل زاده

زمان :

دوشنبه 96/6/20 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس