جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 11

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی نقش و تعیین هویت مولکولی گونه های مایکوپلاسما در زنان با سابقه ی سقط مکرر با علت ناشناخته

استاد راهنما :

محمدجواد کاظمی

دانشجو :

سیدحمید هاشمی نسب یزدی

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 11

مکان :

سالن کنفرانس