جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/21 ساعت 8

رشته زیست شناسی

عنوان :

جداسازی و شناسایی مولکولی میکروارگانیسم های نمک دوست از نواحی شور اطراف منطقه ساغند و دشت کویر ایران

استاد راهنما :

محمد جواد کاظمی

دانشجو :

زهرا سالاری

زمان :

سه شنبه 96/6/21 ساعت 8

مکان :

سالن کنفرانس