جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 14

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی بیان مارکرها و ژن های سلول های استرومایی مزانشیمی در سلول های شبه مزانشیمی بدست آمده از تمایز سلول های بنیادی جنینی

استاد راهنما :

دکتر بهروز افلاطونیان

استاد مشاور :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

مهدیه جاویدپو

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 14

مکان :

سالن کنفرانس