جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/22 ساعت 15

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی میوه بنه ب القا آپوپتوز در رده سلولی سرطان کبد (Hep G2) و تأثیر این عصاره بر بیان ژن های Bax و Bcl2

استاد راهنما :

دکتر مهدی محمودی

استاد مشاور :

دکتر محمود دهقانی اشکذری

دانشجو :

فاطمه رحمتیان نجار

زمان :

چهارشنبه 96/6/22 ساعت 15

مکان :

سالن کنفرانس