جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 10

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

بررسی اثربخشی آموزش همسرداری اسلامی بر صمیمیت زناشویی و رضایت از زندگی مربیان مراکز پیش دبستانی شهرستان بافق

استاد راهنما :

دکتر ابوالقاسم عاصی

دانشجو :

عارفه تشکری بافقی

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 10

مکان :

سالن کنفرانس