جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 9

رشته راهنمایی و مشاوره

عنوان :

بررسی اثربخشی بازی درمانی با رویکرد اکسلاین بر رشد اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم شهر یزد

استاد راهنما :

دکتر کاظم برزگر

دانشجو :

فرزانه ابراهیمی دهشیری

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 9

مکان :

سالن کنفرانس