جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 96/6/23 ساعت 12

رشته زیست شناسی

عنوان :

بررسی بیان has-miR-1296-5p و ارتباط آن با بیان ژن HER2 در بیماران مبتلا به سرطان سینه

استاد راهنما :

دکتر محمدمهدی مغنی باشی

استاد مشاور :

دکتر سیدمرتضی سیفتی

دانشجو :

افسانه داگوهیان

زمان :

پنج شنبه 96/6/23 ساعت 12

مکان : سالن کنفرانس