جناب آقای سعید شمس

saeedshams

انتخاب جناب عالی به عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون های دانشجویی و فرهنگی استان یزد را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات بیش از پیش شما از قادر متعال خواستاریم.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر.