حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94

قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد

حداکثر زمان تحویل پایان نامه به مدیر گروه جهت دفاع در نیمسال دوم 95-94، پنجم شهریورماه و حداکثر زمان دفاع، 31 شهریور ماه می باشد.