حدیث بخوان جایزه بگیر

دانشجویان گرامی می توانند به ازای حفظ احادیث 2 کلمه ای، جایزه ریالی دریافت نمایند.
ثبت نام : تا تاریح 96/2/14
کانون فرهنگی دانشجویی قرآن و عترت واحد اشکذر