حماسه 9 دی

9 دی روز بصیرت و میثاق با ولایت

در هر جایی که مردم با شجاعت، بصیرت و عمل متناسب با ایمان خود، وارد میدان شدند تمام مشکلات، و بزرگترین موانع در مقابل اراده مردم از بین می رود.

امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر