یکشنبه تا پنج شنبه 7:30 تا 14:40

حوزه پژوهش و فناوری

rohollah afzalian

انجام پایان نامه

روند تصویب پروپوزال در جلسه گروه و شورای پژوهشی

از زمان تصویب پروپوزال هر 3 ماه یک بار گزارش پیشرفت کار ارائه شود

مراحل بعد از دفاع

قبل از دفاع

موارد 2 و 3 روی CD تحویل پژوهش

نحوه جستجو در ایران داک جهت تکراری نبودن موضوع مقاله

قالب توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد و دکترا:
جهت تکراری نبودن موضوع پایان نامه، جستجو در سایت ایران داک توسط دانشجو و به شرح ذیل صورت پذیرد :
1-به آدرس PISHINEH.IRANDOC.AC.IR وارد شوید
2-با وارد نمودن اطلاعات مربوطه (مخصوصا ایمیل و پسورد) ثبت نام نمایید
3-پس ازتکمیل مراحل ثبت نام مجددا به سایت مذکور وارد شده و در قسمت “ورود به سامانه” ایمیل و پسورد خود را وارد نمایید
4-پس از ورود به سامانه عنوان پایان نامه خود را در قسمت “عنوان پژوهش” و کلید واژه ها را در قسمت “کلید واژه” وارد نمایید
5-با توجه به این که جواب نامه علاوه بر دانشجو لازم است به دانشگاه نیز ارسال گردد در قسمت “رایانامه های دیگر…” آدرس ایمیل دانشگاه را وارد نمایید:
[email protected]
6-در نهایت مبلغ 15000 تومان به صورت آنلاین پرداخت شود
7-پاسخ در مدت 10 روز به آدرس ایمیل دانشجو و آدرس ایمیل دانشگاه ارسال خواهد شد
توجه : لازم است دانشجو در اولین فرصت پرینت جوابیه ایران داک را تحویل کارشناس گروه و یا مدیر گروه نماید.