دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به پابوس امام رضا (ع) رفتند

ordoo-mashhad

به همت کانون فرهنگی اندیشه نوین دفتر فرهنگ اسلامی و با هدف تقویت ارزش های دینی و مذهبی و تجدید میثاق با آرمان های اعتقادی، 50 نفر از دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به زیارت حرم نورانی حضرت رضا (ع) مشرف شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویان در این اردوی زیارتی به مدت 3 روز در برنامه های فرهنگی و مذهبی و زیارت حرم مطهر شرکت کردند. حضور در بازار و پارک ملت و کوه سنگی از برنامه های جانبی این اردوی زیارتی و سیاحتی بود.
خانم مریم دست افشان، تنها زن عضو شورای اسلامی شهر اشکذر نیز در این اردو دانشجویان را همراهی می کرد.