دانشجویان محترمی که متقاضی دریافت وام بلند مدت شهریه آموزش عالی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 می باشند جهت ثبت نام و درخواست وام به شرح ذیل اقدام نمایند

 دانشجویانی که قبلا وام دریافت کرده اند :

* مراجعه به این لینک

* وارد کردن کد ملی (کدملی طبق کارت ملی) و کلمه عبور (کدملی طبق کارت ملی)

* ثبت درخواست وام

دانشجویانی که تاکنون وام دریافت نکرده اند :

* مراجعه به سایتwww.swf.ir

* ورود به قسمت پورتال دانشجویان

* انتخاب گزینه تشکیل پرونده

* پس از تشکیل پرونده مراجعه به این لینک

* وارد کردن کد ملی (کدملی طبق کارت ملی) و کلمه عبور (کدملی طبق کارت ملی)

* ثبت درخواست وام

تلفن تماس :03532727751

صندوق رفاه دانشجویی واحد اشکذر