دانشجوی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر آسمانی شد

مرتضی عزیزی بندرآبادی، دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بر اثر حادثه رانندگی به دیدار معبود شتافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، شادروان مرتضی عزیزی بندرآبادی که در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت در حال تحصیل بوده، در حین سانحه تصادف در مسیر یزد به ابرکوه جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر این مصیبت را به خانواده آن مرحوم و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی تسلیت گفت.