دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

به منظور تحقق اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی و ارتقاء دانش فنی و فناوری های مدرن تولیدات گلخانه ای، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر امضاء شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، موضوع این تفاهم نامه، استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی و امکانات دانشگاه با پشتیبانی های قانونی مدیریت جهاد کشاورزی در راستای محقق ساختن اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی در تولیدات گلخانه ای می باشد. این تفاهم نامه در 6 ماده و 18 بند تنظیم شده و به مدت پنج سال دارای اعتبار است.