درخشش دانش آموزان دبیرستان سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

دانش آموزان دبیرستان دخترانه سما، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر حائز مقام در منطقه و استان شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانش آموزان پایه هفتم (دوره متوسطه اول) دبیرستان سما در آزمون دوره اول پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رتبه دوم منطقه را کسب کردند.
بنابر این گزارش سه نفر از دانش آموزان این دبیرستان به نام های آرزو ده ودار، زینب داداش پور و فرناز السادات رضوی مهر نیز رتبه برتر مسابقات تورنی تیم ریاضی را در استان یزد به دست آوردند و به مرحله استانی راه یافتند.
دبیرستان دخترانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از مهرماه سال جاری فعالیت آموزشی خود را شروع کرده است و در حال حاضر در پایه هفتم دانش آموز دارد.