خانم زارع نژاد، مربی پرورشی آموزشگاه سمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موفق به کسب رتبه برتر در مسابقه پادکست صوتی استان یزد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، طی مراسمی از طرف معاونت فرهنگی سازمان سما یزد و با حضور کارشناسان فرهنگی، پژوهشی و فناوری و مدیر اداری سازمان سما یزد، از خانم زارع نژاد، مربی پرورشی دبیرستان دخترانه سما واحد اشکذر به خاطر کسب رتبه برتر در مسابقه پادکست صوتی با موضوع «دوست شهید من» تقدیر و تشکر به عمل آمد. این مسابقه در دو بخش دانش آموزی و کارکنان و با حضور کادر اجرایی، کارکنان، دبیران و مربیان سما از شهرستان های یزد، اشکذر، میبد، تفت، مهریز، بافق و خاتم برگزار شد و خانم زارع نژاد، مربی پرورشی دبیرستان سما اشکذر حائز رتبه اول استان یزد شد.