دفاع از پایان نامه تنها دانشجوی زن رشته مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر

تنها دانشجوی زن دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی برق – سیستم های قدرت، با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، مریم پارسائیان، تنها دانشجوی زن ورودی سال 99 این واحد دانشگاهی است که موفق شد با کسب درجه خوب، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل و بررسی تأثیر نوع امپدانس محدود کننده جریان خطا (FCL) بر روی محدودسازی جریان خطا» دفاع کند.