دومین دوره ی سمینار سلامت روان

کانون سلامت روان برگزار می کند
دومین دوره ی سمینار سلامت روان
زمان: 98/2/11 ساعت 12:15 الی 13
مکان: سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس
دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر