با سخنرانی جناب آقای دکتر دمیری

زمان : 97/9/8

ساعت : 12-13

مکان : سالن کنفرانس ساختمان کلانتریان

کانون فرهنگی سلامت روان دفتر فرهنگ اسلامی