دکتر معصومه طباطبایی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به همراه دکتر سیدابوالقاسم میرحسینی، رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان یزد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر بازدید کردند. در جلسه ای که با حضور هیأت رئیسه و اعضای هیأت علمی در سالن جلسات دانشگاه برگزار شد پیرامون مسائل و مشکلات واحد اشکذر بحث و تبادل نظر شد. دکتر محمود دهقانی اشکذری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با عرض خیر مقدم، به تشریح وضعیت واحد اشکذر پرداخت و گفت: برای اولین بار امتحانات پایان ترم این واحد دانشگاهی به صورت مجازی و با موفقیت برگزار شد.
در ادامه هریک از معاونین و اعضای هیأت علمی مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد در میان گذاشتند. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از سال 1381 تأسیس شده و در حال حاضر 950 دانشجو و 20 رشته فعال در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی و در گروه های آموزشی علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر دارد.