رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به سمت رئیس هیأت والیبال این شهرستان منصوب شد

photo_----------_--------

به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان اشکذر، دکتر محمود دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به عنوان رئیس هیأت والیبال شهرستان اشکذر منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، محمدرضا جواهری، رئیس هیأت والیبال استان یزد طی حکمی آقای دکتر محمود دهقانی اشکذری را به این سمت منصوب کرد. در قسمتی از این حکم آمده است، امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از کارشناسان اهل فن، موجبات پیشبرد و گسترش این رشته ورزشی را فراهم آورید.