رئیس و دبیر کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد از واحد اشکذر انتخاب شدند

پس از برگزاری انتخابات و باهدف مشخص شدن رئیس و دبیر کانون های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های آزاد اسلامی استان یزد، آقایان میلاد قدیری و سعید شمس از دانشجویان کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر شورای هماهنگی کانون های دانشجویی و فرهنگی استان یزد انتخاب شدند. این انتخابات با حضور حجت الاسلام کمال خواجه پور، رئیس شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی استان و احمد عبدالحسینی دبیر این شورا و کاشناسان واحدهای دانشگاهی استان یزد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد برگزار شد. هم اکنون 7 کانون فرهنگی و دانشجویی مجوزدار در سطح استان فعالیت دارند و مجوز 9 کانون جدید نیز در حال پیگیری است.